ZÚGOV

Z histórie

Budem vychádzať aj z rozhovoru s mojim priateľom – predsedom OZ Za troma mostami p. Ing. Františkom Danielom, pretože ako historik a pamätník disponuje aj informáciami, ktoré si jednoducho nevygooglite. Pevnosť Nové Zámky  bola vo svojej dobe asi najdôležitejším oporným bodom v boji proti turkom. Projektovali ju talianski architekti Ottavio a Giulio Baldigarovci ako pevnostné mesto s opevnením, pravouhlou sieťou ulíc a s centrálnym námestím v období rokov 1573 – 1581. Súčasťou tejto pevnosti bol aj prívod vody z dnešného Zúgova. Postavili hať, ktorá odrážala vodu do zavodnenia hradieb, ale využívalo ju mesto aj mestský mlyn. Vodné kaskády Zúgov, ako si ich pamätáme spred postavenia Malej vodnej elektrárne sa vytvorili ako súčasť protipovodňových opatrení koncom šesťdesiatych rokov minulého storočia. Tieto opatrenia fungovali dobre a p. Daniel si odvtedy žiadne záplavy nepamätá.

Písal sa dátum 2.augusta 2006 a ja som si šiel opäť behom vyvetrať hlavu na Zúgov. Už od začiatku záhradkárskej osady som počul neopakovateľné hučanie padajúcej vody, a tak som ešte zrýchlil, aby som si mohol dať pred kaskádami chvíľkový odpočinok. Bolo to také pekné slnečné ráno, že som z vrecka bežeckých nohavíc vytiahol svoj prvý mobil s fotoaparátom a musel som si to odfotiť. Vtedy som ešte nevedel že to bude aj moja posledná foto našich “malých vodopádov”

Súčasnosť

O Zúgove sa toho už popísalo veľa. Nechcem sa tu rozpisovať, kto čo mal, nemal  a čo mohol vedieť urobiť. Podľa môjho názoru sa však  jedinečný kúsok prírody – vodné kaskády zmenili na obyčajnú stojatú vodu. Nie som síce odborník na vodohospodársku vedu, ale prúdiaca voda má podľa môjho názoru aj väčšiu samočistiacu schopnosť ako tá stojatá.

Bol som ako mnohí z Vás veľmi prekvapený keď začala výstavba. Sledoval som verejné dianie a aj vyjadrenia typu: ” Stavba je zákonná a nedá sa už nič urobiť” Sám som bol v televízií svedkom šľachetného vyjadrenia investora, že je schopný výstavbu zrušiť, ak sa mu preplatia všetky náklady na projekt.

Zdroj: TV Markiza/tvnoviny.sk

Zdroj: http://www.tvnoviny.sk/clanok/1788598_boj-o-prirodu-v-novych-zamkoch-nechcu-vodnu-elektraren#

Nemám síce kompetencie do posledného detailu poznať úplne všetky podrobnosti a okolnosti, ale z verejne dostupných zdrojov  za elementárny bod celého problému považujem nešťastné XX. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Nové Zámky konané dňa 13. apríla 2010 vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Nových Zámkoch.  Tu sa prvý krát  schválilo Uznesenie č. 464/130410 – Podnet na zmenu Územného plánu sídelného útvaru Nové Zámky za podmienky zabezpečenia financovania obstarania zmeny žiadateľom a s pripomienkou zapracovania podmienky zrekonštruovania účelovej komunikácie, nachádzajúcej sa medzi štátnou cestou a Zúgovom.

Zdroj: http://www.novezamky.sk/assets/File.ashx?id_org=700036&id_dokumenty=4851

Rekonštrukcia účelovej komunikácie, nachádzajúcej sa medzi štátnou cestou a Zúgovom

Z vyjadrenia mesta citujem:

„Dňa 15.12.2016 prebehlo kolaudačné konanie „Prístupovej komunikácie – Malej vodnej elektrárne na rieke Nitre“, v rámci neho sa zrealizovala kontrola povrchu účelovej komunikácie po ktorej bola predmetná stavba zásobovaná, pri ktorej bolo zistené, že investor dal opraviť výtlky a výmole, ktoré boli zaplnené asfaltovou zmesou, avšak oprava bola nedostatočná, z toho dôvodu Mesto- Mestský úrad Nové Zámky, odbor komunálnych služieb vyzval investora na nápravu a súhlas s kolaudáciou podmienil odstránením nedostatkov na prístupovej komunikácii“.

Zdroj: https://www.odkazprestarostu.sk/nove-zamky/podnety/35770/poskodena-cesta-v-zugove

Pridávam aktuálny stav ciest na Zúgove k dňu 04.10.2018

               

            

 

                 

 

                      

Čierny Peter?

Teraz je október 2018 a v akom stave sú cesty na Zúgov vrátane prístupovej si z mojich fotografií odfotených dňa 4. 10.2018 môžete urobiť obraz sami. Apropo pridal som aj foto na podnet obyvateľov ulice Pri Zúgove. Všimnite si, že oni vlastne nemajú žiadny chodník. Podľa môjho názoru zostal Čierny Peter opäť v rukách občanov. Na Zúgove mám priateľov a chodím sem behávať už dlho.  Po vymazaní vodných kaskád z mapy prírody Nových Zámkov však behávam radšej po druhej strane hrádze, kde je príroda menej dotknutá. Pre dnešný beh a zdokumentovanie som však urobil výnimku.