Moje ciele…

Mojim prvoradým cieľom je zlepšenie kvality života v našom meste, prostredia v ktorom bývame, to mi leží na srdci. Som odhodlaný naplno využiť kompetencie poslanca nášho mesta. Myslím si totiž, že samospráva sa dá robiť aj inak. Cítim sa dosť nezávislý na to, aby som len stádovito zdvíhal ruku. V zmysle určitého protikorupčného minima budem presadzovať zverejnenie majetkových priznaní verejných funkcionárov mesta Nové Zámky ako aj ďalšie súvisiace opatrenia vyplývajúce z politiky etiky.

  • Chcem sa v súčinnosti s NSK Nitra zamerať na zlepšenie prejazdnosti nášho mesta obchvatom a mostom, ktorý odbremení dopravu v Nových Zámkoch. Zvýšiť plynulosť cestnej premávky a kvalitu ciest a chodníkov v meste.
  • Parkovanie bez ujmy na zeleni a čistota v okolí železničnej stanice  a pošty je tiež problém, ktorý treba promptne a prioritne riešiť.
  • Patričnú úctu a starostlivosť si zasluhujú najmä starší a imobilní občania. Zasadím sa o zlepšenie kvality ich života.
  • Ako bývalý športový reprezentant mesta budem presadzovať rozumnejšiu a efektívnejšiu podporu športu v meste. Myslím tým nielen ťažiskové, ale aj menšie športové kluby.
  • Ako policajt by som uvítal väčší počet hliadok mestskej polície v našom meste, hlavne počas kultúrnych a spoločenských akcií.
  • Ako občan podporujem a budem podporovať občianske združenia s kultúrnym, historickým, či dobročinným odkazom.
  • Zasadím sa o väčšiu podporu malým a miestnym podnikateľom zo strany mesta.

Týmto cieľom aj niektorým systémovým riešeniam sa podrobnejšie venujem v mojej podstránke HLAVNÉ TÉMY.

Je toho ešte viac, ale tieto problémy môžem začať riešiť až z pozície kompetencií mestského poslanca až po komunálnych voľbách 2018. V konečnom dôsledku si myslím, že aj naša časť mesta si zaslúži lepšiu občiansku vybavenosť.

Diskusie s Vami mi dali mnoho. Veľakrát sa nejednalo o materiálne a ani finančne náročné podnety. Potreba bankomatu v lokalite za troma mostami najmä pre starších občanov, smetiakov na psie exkrementy, tipy na zvýšenie bezpečnosti, či zlepšenie parkovania v niektorých lokalitách…

Som odhodlaný ako nezávislý kandidát čo najlepšie zastupovať a presadzovať potreby občanov. Ak Vás môj program zaujal a máte nejaké otázky, podnety, kľudne ma môžete kontaktovať.

S úctou   Peter Podbehlý