2. zasadnutie MsZ NZ dňa 10.2.2019

Zasadnutie sa konalo v neobvyklý čas v nedeľu o 10.00. Nechcel som tento článok písať v deň zasadnutia pod vplyvom emócií. Ak to v globále  zhrniem, tak zasadnutie sa konalo iba vďaka p. Uhrinovi, ale návrh na vynechanie Investície Kryty na kontajnery v sume 650000,-€ a presunutie sumy na naše športoviská sa mi nepodarilo presadiť. Tie kryty považujem „iba za drahý mejkap, ktorý len prekrýva tie naše staré a nerieši merito veci“. Celá investícia v súhrne naše mesto bude stáť  približne 2 400 000 EUR. To už je suma, za ktorú by ste kúpili hádam aj nemocnicu. Som v týchto otázkach skôr pragmatik. Preto budem aj ďalej presadzovať návrhy, aby sme riešili najpr. funkčnosť, účelnosť a až potom estetiku. Poukázal som na aktuálny stav športovísk ako je napr. štadión L. Gancznera a štadión na Sihoti. Snažil som sa prítomných poslancov všemožne presvedčiť, že aj tieto športoviská si zasluhujú našu riadnu pozornosť a nie len SANÁCIU. Bolo to však málo a beriem zodpovednosť aj na seba, za to akým smerom sa uberáme, pretože zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor a uznesenia sa prijímajú v zbore kvalifikovanou väčšinou. Ubezpečujem Vás ale, že nepoľavím, budem sa snažiť ešte viac. Budem sa za Vás aj naďalej transparentným a kvalifikovaným spôsobom pýtať a navrhovať možnosti ako by niektoré veci mohli fungovať v našom meste lepšie, kvalitnejšie, transparentnejšie. Navrhovať uznesenia ktoré markantne dokážu zlepšiť kvalitu života a prostredia v ktorom žijeme.