16. zasadnutie MsZ NZ dňa 24.11.2020

Na začiatku zasadnutia som predložil 2 návrhy na zmenu a doplnenie bodov programu. Doplnenie Bodu „VZN o regulácii Hazardu“ a doplnenie zmien a doplnkov zásad odmeňovania poslancov. Obidva návrhy tesne neprešli. … Môžete si ich pozrieť tu:

Návrh c.1 Doplnenie programu-Zásady odmenovania

Návrh k zásadám odmeňovania 24.11.2020

Návrh c.2 doplnenie programu VZN herne 24.11.2020

Návrh regulácia herne a kasina 24.11.2020

Následne som podporil poskytnutie finančných prostriedkov pre ďalšiu materskú škôlku, ďalšiu trafostanicu na zimnom štadióne, zmenu účelu ako aj zmenu prerozdelenia dotácií, projektovú dokumentáciu na novú autobusovú stanicu, VZN o poskytovaní sociálnych služieb, aby seniorom v dennom centre seniorov mohli byť poskytované služby bezplatne, či žiadosti o dotácie z envirofondu, alebo na vodozádržné opatrenia.

Výhradné a zásadné pripomienky som mal voči VZN o nakladaní s odpadmi, ako aj o samotnom VZN o určení poplatku za odpad. Mrzí ma, že diskusia sa namiesto konštruktívnej a vecnej debaty niekedy schyľovala k argumentom ad hominem, najmä na adresu kolegov I. Katonu, či Š. Pivodu, či mňa. Mám za to, že v nakladaní s odpadom máme stále rezervy aj u seba, (v samospráve) čo napokon uznal aj niekoľkonásobný zástanca zvyšovania poplatkov za odpady kolega Uhrin. V dôvodovej správe sme mali uvedené, aké státisíce doplácame za komunálne odpady. Len málo poslancov pritom okrem mňa zaujímalo čo sa považuje za výdavok na odpadové hospodárstvo. Napríklad som prišiel na to, že tam bola zahrnutá aj suma forfaitingu vyše 27.000 EUR mesačne ako splátka za nezaplatené faktúry ešte z roku 2014. Túto sumu ale už na budúci rok platiť nebudeme, a tak môžeme operovať s vyše 300.000 Eurami navyše. Tak isto som jasne zadefinoval situáciu, kde sme teraz, a kde by som osobne ja chcel dostať naše mesto. Napríklad aj dôslednejším separovaním, či  kompostovaní či rodinných domoch. Treba  pripraviť kvalitnejšie prepracovanejšie VZN /aj s pripomienkami poslancov/ dať hlavy do kopy, vyhrnúť si rukávy a makať. (Nie len naďeľovať na Msú odmeny aj 10.750 EUR ročne)…..Príjmy vedúcich na MsÚ Nové Zámky za rok 2019 (Na stiahnutie tu…)

Pri kompostovaní som vyzdvihol nezištnú prácu občianskeho aktivistu p. Martina Slobodníka a načrtol som, že týmto smerom (kompostovanie) by sa mohlo uberať aj celé mesto. Môj návrh tu…./Návrh na kompostovanie/

Rozmenil som sumu nakladania s odpadmi v rodinných domoch na drobné. Máme cca 3200 rodinných domov x 1,46 EUR za 1 odvoz smetnej 120l nádoby. Pokiaľ by sme stanovili cenu za odvoz jednej 120l nádoby napr. na 2 eurá (množstevný zber). Rodina by si možno rozmyslela, či za rok bude platiť 104 EUR, (52 týždňov x 2) alebo pri dôslednom separovaní možno len 52 EUR. Týmto by sme získali všetci. Občan – platil by reálne – koľko vyprodukuje, mesto – v štatistikách by sme si významne polepšili, čím by sme dosiahli menší objem odpadu a menej by sme platili aj za skládkovanie a v neposlednom rade by sme aj viac pomohli ekológii. Takto by sme aspoň sčasti dosiahli, aby išla ekológia ruka v ruke s ekonomikou.

Tu je môj výpočet :

3200 RD x 1,46 EUR (cena odvozu 1 smetnej nádoby) x 52 týždňov = 243.247 EUR.  Túto nemalú sumu, ktorú už teraz platíme za odvoz 1 smetnej nádoby na kom. odpad, by sme v ideálnom stave mohli (mali) znížiť aj o polovicu.

Na záver som nemal inú možnosť ako predniesť  interpelácie. Niekedy je dosť obtiažne doslova dolovať informácie hoci aj v súlade so zákonom či rokovacím poriadkom od jediného akcionára Hotela KORZO Otokara Kleina,  ako aj predsedu predstavenstva a súčasne aj jeho riaditeľa Ladislava Borbélyho. Otázky si môžete prezrieť tu….interpelácie 24.11.2020  Predpokladám, že do mesiaca mi aj nejaké odpovede v mojej emailovej schránke pristanú.

S úctou Peter Podbehlý