ODPOČET ROKA 2020

ODPOČET ROKA 2020

Milí priatelia, bol to zvláštny rok. Neviditeľný nepriateľ neobišiel ani naše mesto a viacerí sme prišli o našich najbližších. Takmer úplne zanikol Projekt Vzdušné Zámky, ktorý som podporoval či už osobnou účasťou, alebo zapájaním sa do diskusií. Z mojich predvolebných sľubov mi zostal už len jeden a síce najväčší.

Zlepšenie prejazdnosti mesta

Na začiatku roka som na MSZ otvorene  vyjadril podporu petície Občianskej iniciatívy Za obchvat mesta Nové Zámky z dôvodu, že nejde o politický ale občiansky subjekt. Ako dobrovoľník sa stále podieľam na zbere podpisov a aj napriek situácii je vyzbieraných takmer 10.000 podpisov.

Začiatok budovania cyklochodníkov

Autobusová stanica
Cyklochodník

Som nesmierne rád, že sa v tomto roku aj za mojej podpory podaril zrealizovať 1. úsek cyklotrasy. Zosynchronizovať križovatku SNP – Ľ. Štúra a osadiť na nej semafory. Podporil som aj projekt novej modernej Autobusovej stanice, kde sa tiež uchádzame o financovanie zo štrukturálnych fondov. Tento rok sme realizovali tiež ďalšiu obnovu povrchov ciest vozoviek, ktorú som tiež ešte minulý rok podporil.

Na začiatku roka som podporil návrh parkovacej politiky O. Kleina /na prekvapenie mnohých/ – napriek tomu, že moje pozmeňovacie návrhy neprešli. Chcel som tým totiž vyjsť v ústrety aspoň tej časti obyvateľov, ktorým systém vyhovoval a boli ochotní si miesto zaplatiť. Ak sa na to pozrieme zo širšieho kontextu, tak aj to by bol pre mesto príjem a navyše od ľudí, ktorí platiť chceli.

Poplatky za odpady

Čo sa týka zvýšenia poplatkov za odpad, som rád, že sa mi podarilo vyvolať širšiu diskusiu a nakoniec ani neprišlo k masívnemu zvyšovaniu 12 EUR na hlavu. Bohužiaľ prešlo zvýšenie o 5 EUR na hlavu /na rok 2021/ a dokonca bez úľav pre dôchodcov, ktoré som už aj v minulosti viackrát navrhoval.  V lete ma k tomu dokonca oslovilo aj 1 celoslovenské rádio. Nahrávka tu:

 

„Šafárenie“ v „mestských spoločnostiach“

V máji som sa dozvedel ako sa za posledné roky  „šafárilo“ v našich mestských podnikoch. Podľa čelných predstaviteľov však boli náklady oprávnené. Urobte si však názor sami. Napríklad v Novocentre si predsedníčka predstavenstva DEFACTO sama sebe vyplácala za preklady z a do maďarčiny 400 EUR mesačne a v mesiacoch november a december keď bolo údajne viac roboty, tak aj 900 eur mesačne. Do nákladov sa tu mal dávať aj značkový alkohol či tankovanie v Rakúsku !!!

Nový predseda predstavenstva a súčasne výkonný riaditeľ (ktorý zamestnal manželku ako manažérku Hotela Korzo za 1200 EUR) sa pri preberaní hotela prsil, že zisky sú neprijateľné a chce vyprodukovať minimálne zisk 50000 EUR a čo bude navyše si rozdelia. Povedal som si fajn. V máji 2020 som sa ale dozvedel, že Hotel Korzo vygeneroval za rok 2019  stratu – 102.898 EUR a navyše aj kleslo základné imanie. Tak som podal na prekvapenie mnohých návrh na zrušenie Hotel Korzo a.s.. Môj návrh neprešiel.

Transparentné a úsporné mesto

Spoločne s viacerými poslancami z klubu nezávislých poslancov som podal návrh, aby boli všetky vozidlá označené mestským znakom./16 EUR/. Návrh neprešiel. Naďalej tak mestský SUPERB, či KODIAQ jazdia bez označenia. A tak na rok 2021 zaplatíme havarijné poistenie zrejme viacerých vozidiel 14 978,77 € /so 165 eurovou spoluúčasťou/. A to ešte nevieme či je tam už zarátaná aj limuzína za 44.000 EUR, ktorú plánuje primátor obstarať.

Prešli aj moje Návrhy, ktorým som spravodlivejšie a motivujúcejšie upravil podmienky vyplácania príspevku pri narodení dieťaťa a v systéme nakladania s komunálnymi odpadmi som zadefinoval v kompostovacie zásobníky.

Napriek môjmu nesúhlasu však prešla aj investícia do krytov na kontajnery a tak sa suma za túto srandu so zárukou len 2 roky vyšplhá minimálne na 2.400.000 EUR.

Podpora občianskych projektov a občianskych združení

V máji som aj ja na nápad kolegu M. Balogha inicioval návrh na doplnenie programu o bod programu – Ďalšie opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19“. Chcel som, aby sme šetrením začali v prvom rade od seba.  Aby sme až do konca 2020 poberali mesačné odmeny vo výške 1 Euro. Taktiež som tu chcel navrhnúť zníženie platu primátora s najvyššou 60 percentnou odmenou  cca 5600 EUR. Znížiť túto odmenu na 35 percent, čo  by činilo cca 4700 Eur na obdobie od 1.6.2020 – 31.12.2020. Svoj návrh som dôvodil úspornými opatreniami. Návrh na doplnenie programu sa žiaľ ani nedostal k hlasovaniu, pretože 13 poslancov hlasovalo za pôvodný program bez doplnenia.

V tomto „neúspechu“ som však uvidel príležitosť a tak som sa rozhodol samostatne a aj finančne podporovať združenia, ktoré majú výpadky príjmov. Zoznámil som sa tak s úžasnými ľuďmi, ktorí to robia so zapálením, z presvedčenia  a s nadšením. Prehovorili ma aj na FB a týmto chcem vyjadriť poďakovanie firme MITSOFT za prepojenie mojej webstránky s virtuálnym svetom sociálnych sietí.  Vzhľadom na situáciu plánujem v januári zorganizovať on-line diskusiu, či spoločný FB on-line chat. Neviem ako to dopadne, uvidíme… priznám sa, v tom FB som ešte dinosaurus. 🙂

V skratke toľko, dovoľte mi na záver Vám poďakovať za Vašu doterajšiu dôveru, budem sa naďalej snažiť vykonávať svoj mandát zodpovedne a poctivo. Hľadať možnosti ako sa to dá a nie hneď dôvody ako sa to nedá.

S úctou Peter Podbehlý