8. zasadnutie MsZ NZ dňa 4.9.2019

Opäť vyše 14 h maratón. Ak to ale v skratke zhrniem, tak môžem vyjadriť spokojnosť, že sa aj mojou zásluhou podarilo naše mesto pošťuchnúť tým správnym a aj transparentnejším smerom. Vyše 3/5 väčšinou prešiel môj návrh na zverejňovanie odmien štatutárov „mestských podnikov“ so 100 percentnou účasťou nášho mesta. Budeme mať nové „mini trhovisko“ na Bitúnkovej ulici. Dúfam, že bude zabezpečený poriadok a aj  100 %-ná čistota vďaka môjmu pozmeňovaciemu návrhu. Zmenami prejde aj prideľovanie dotácií. V novom VZN, ktoré o nich pojednáva je zapracovaných aj mojich vyše 20 pripomienok. Urobil som aj ústupky voči návrhom ostatných kolegov, pretože aj keď som so všetkými navrhovanými zmenami nesúhlasil, ako celok som nové VZN o prideľovaní aj s mojimi pripomienkami a zmenami podporil. Celkom sa už aj teším čo prinesie aplikačná prax. Bola prejednávaná aj kontrola v Hoteli Korzo Nové Zámky a.s., ktorá odhalila vyše 30 kontrolných zistení na 49 stranách A4. O niektorých zisteniach som sa dopytoval a aj sa budem viac jediného akcionára a aj nové predstavenstvo pýtať, aké opatrenia urobili v kontexte neoprávnene vyplatených odmien predstavenstvu, či s „prenocovaniami zadarmo“, ktoré by mohli presiahnuť aj sumu 26.600 EUR.

Pripájam aj – OZNAM – POZOR šíri sa nepravda:

Dozvedel som sa dnes o sebe z jedného videa, čas cca od 1h:39m že údajne mám v práci „evidentne? či imunitne?“ čas? Moje pracovisko patrí v rámci celého PZ k tým najprofesionálnejším a najdôležitejším. Keďže mám pracovnú dobu v PZ väčšinou na 24 h zmeny, nejdem do práce v priemere za rok viac ako 7,8x do mesiaca. „Prácu“ poslanca MsZ NZ vykonávam v rámci svojho osobného voľna. Cez toto „voľno“ sa aj vzdelávam, komunikujem a aj konzultujem s ľuďmi z oblasti práva, legislatívy či súdnictva. Ak sa budú o mne naďalej šíriť nepravdy, ktoré by ma mohli poškodiť u občanov, či v mojom zamestnaní, tak zvážim aj ďalšie právne kroky.

S úctou Peter Podbehlý.