20. zasadnutie MsZ NZ 9.6.2021

Niekto prezentuje dianie v zastupiteľstve ako samé hádky. /Rozdeľuj a panuj/ Ja to ale vidím inak. Treba stále hľadať  pozitíva. Nimi začať aj končiť.

Na MsZ som podporil zmenu rozpočtu a nákup 2 nových kosačiek pre Novovital. Ďalej som schválil letnú prevádzku škôl, zmeny dotácií, štatút denného centra seniorov, nákup bytov, koncepciu rozvoja športu, zriadenie triedy pre intelektovo nadaných žiakov, poskytovanie príspevku na vykurovanie, zníženie nájomného na nebytové priestory, zámer na rozšírenie kapacít jaslí, výstavbu zariadenia pre seniorov, či zámer na stavbu nájomných bytov z toho 2 v našej časti mesta.

Upozornil som na podmienky verejno obchodnej súťaže, ktorej názov bol odkopírovaný z úplne inej časti mesta. Fatálna chyba pri predkladaní „predaja mestského majetku“ sa nestala 1. Krát a všetci tí … čo predložili, tvorili, posudzovali a odporúčali materiál by asi mali vrátiť odmeny/primátor, úradníci, komisie aj Ms Rada J/

Zo zákulisia:

Mrzí ma že poslanci “primátorovho klubu“ nepodporili návrh kolegu Mariána Balogha, ktorým mal skontrolovať jednu diskutabilnú OVS-ku. Hoci aj cez rúško som na nich videl, že sa bavia pustíme -nepustíme to? Pri inom /ne/hlasovaní /herne/ si zase kolega PAVOL neodpustil hlasnú  víťazoslávnu poznámku: „v jednote je sila“. – Smutné.

Ja osobne som nepodporil  en bloc hlasovanie zmien územného plánu.  Išlo asi o 40 čiastkových zmien z ktorých najzásadnejšiu pripomienku som mal k zvýšeniu podlažnosti 5 nadzemných podlaží v lokalite kde sú rodinné domy. K územnému plánu sa ale určite vrátime a primátor či chce alebo nie, bude musieť pripraviť a predložiť materiál, aby sa hlasovalo osobitne o jednotlivých zmenách, pretože inak to asi neprejde. Na zmenu takéhoto plánu je treba 3/5 poslancov … a to znamená väčšiu diskusiu.

Rovnaké 3/5 kvórum poslancov je potrebné na schválenie postupného zrušenia, či regulácie „hazardu v našom meste, ktoré tak isto nenašlo potrebnú podporu. Pritom bola snaha poslanca Borbélyho ako aj primátora stiahnuť tento materiál z programu rokovania. Nemohli… pretože neboli predkladateľmi …

A pozitíva? Pri procedurálnom návrhu poslanca Borbélyho ma trochu „Vystrelo“ mal som totiž asi 1 mesiac dosť seknuté kríže, za čo mu dodatočne ďakujem . A tak isto k zákazu, či regulácii herní by sme sa mali vrátiť…

S úctou Peter Podbehlý