VEREJNÁ KONTROLA

Nakoľko som občiansky aktivista transparentnosti verejnej správy, ponúkam Vám možnosť na tejto stránke nájsť niektoré veci, ktoré sú možno dobre schované, resp. aj nezverejnené. Mám za to, že dobre fungujúca samospráva by mala fungovať na princípe „čo nie je tajné, je verejné“…

POVINNE ZVEREJŇOVANÉ ZMLUVY

ROZHODNUTIA VEREJNEJ SPRÁVY

Výruby Topoľ biely – 10 ks /M.R.Š. Nové Zámky dokumenty/:

Nelegálne výruby Sihoť Nové ZámkyCelé Rozhodnutie SIŽP (Na stiahnutie tu… ,skutok sa stal)

PODNETY V MENE OBČANOV / VEREJNÝ ZÁUJEM

MAJETKOVÉ POMERY

Oznámenia majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 2018

(primátora, všetkých poslancov MsZ Nové Zámky) – moja infožiadosť bola odmietnutá, obrátil som sa so správnou žalobou na Krajský súd v NR, po ukončení konania výsledok zverejním) Som toho názoru, že s transparentnosťou by sme mali začínať od seba, a preto nad rámec zákona zverejňujem svoje majetkové pomery, ako aj z verejne dostupných zdrojov NSK NR kolegov funkcionárov Kleina a Katonu.

Peter Podbehlý 2018  Klein Otokar 2018 NSK NR  Katona Gabriel 2018 NSK NR

Oznámenia majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 2019

  • všetkých poslancov MsZ Nové Zámky musí v zmysle zákona MsÚ NZ zverejniť do konca roka 2020 na tejto stránke: /odkaz tu…/
  • oznámenie primátora Kleina bude dostupné na tomto odkaze: /odkaz tu…/

PRÍJMY VEDÚCICH PRACOVNÍKOV

Príjmy vedúcich na  MsÚ Nové Zámky za rok 2018 (Na stiahnutie tu…)

Príjmy vedúcich na MsÚ Nové Zámky za rok 2019 (Na stiahnutie tu…)