Losovanie mestských nájomných bytov

LosovanieDňa 24.2.2020 o 16.00 h som ako člen komisie pred žrebovaním predostrel predsedovi komisie Otokarovi KLEINOVI návrh, aby sme každý lístoček s menom a priezviskom žiadateľa vložili do osobitného obalu (z k-vajíčka). Priniesol som takýchto obalov 37 – presne toľko, koľko bol najväčší počet žiadateľov (na 2 izbové byty). Chcel som, aby 1 alebo 2 členovia komisie dávali lístočky do obalov, ďalší člen zamiešal a primátor by mohol losovať bez toho aby sa na lístočky pozeral. Tento návrh vychádzal práve z podnetov občanov, ktorým sa nepáčilo, že žrebovateľ (primátor) pozerá pri losovaní do urny a na lístočky. Vyžrebovaní sa schovávajú do extra obálky a oni sa môžu len presvedčiť, či bol ich lístoček v osudí. Primátor ale môj návrh odmietol s tým, že on zodpovedá za žrebovanie. Toľko k tomu môžem uviesť.

S úctou Peter Podbehlý