5. /ne/zasadnutie MsZ NZ dňa 18.4.2019

Zase tak trochu zvláštne /ne/ zasadnutie. Meškal som z dôvodu mojich pracovných povinností. Túto skutočnosť som aj kompetentným oznámil. Keď som prišiel, na mojom mieste sedela staršia pani s barlou, a tak som si sadol na miesto kolegu Dema, ktorý nebol prítomný. (a svoju hlasovaciu kartu som dal do jeho zariadenia) Najprv sa ale hlasovalo rukou, pričom v zmysle rokovacieho poriadku MALI BYŤ ZVOLENÍ AJ SKRUTÁTORI. Pri prvom hlasovaní Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice mi nefungovalo hlasovacie zariadenie, tak som podal námietku z dôvodu nefunkčnosti, ale zároveň som prejavil svoju vôlu, že som ZA. Následne som si cez stôl pritiahol SVOJE hlasovacie zariadenie a pri opakovanom hlasovaní som opäť hlasoval elektronicky ZA. Žiaľ p. kolega  UHRIN extrarýchlo zmenil názor a zdržal sa podobne ako ďalších 11 poslancov, ktorí si zrejme mysleli, že už nie je o čom rokovať, ďalšie riešenia netreba hľadať, či netreba si vypočuť ani bod Rôzne a stačí sa stretnúť 5.6.2019 podľa plánu. Niektorí ľudia mi vyčítali, že som mal byť ticho a „takticky“ sa neozvať. Nemôžem za to, ale som poctivec a na každom mojom hlasovaní si dávam záležať, pretože je to moje rozhodnutie a môj podpis.

Večer pred zastupiteľstvom som všetkým poslancom MsZ vrátane primátora zaslal svoje ďalšie návrhy k bodu rôzne, z ktorých 1 považujem za mimoriadne dôležitý a konzultoval som ho aj s p. náčelníkom Msp Nové Zámky. Je mi ľúto ľudí, ktorí prišli a chceli verejne prejaviť svoj názor na svoje komunálne starosti a požiadavky. Môžu sa ale obrátiť na poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania a spýtať sa ich prečo neumožnili pokračovanie zasadnutia. Pripájam moje návrhy k bodu Rôzne, ktoré som vopred zaslal všetkým poslancom ako aj primátorovi.  Každopádne  veľké pozitívum tohoto zasadnutia vidím v tom, že aj na základe takmer 2600 členného hlasu ľudu – orgán verejnej moci petícii v plnom rozsahu vyhovel.

S úctou Peter Podbehlý

 

Prílohy k článku:

kamerovy system

klob fest