4. zasadnutie MsZ NZ dňa 19.3.2019

Budem z dôvodu virózy reagovať len na nepodpísaný článok zo stránky mesta NZ, ale možno o to úprimnejšie.

https://www.novezamky.sk/chcu-chranit-cirkusove-zvierata-ale-opatrenia-mesta-pre-socialne-znevyhodnenych-nepodporili-vedeni-akarjak-a-cirkuszi-allatokat-viszont-a-varos-intezkedeseit-a-szocialisan-hatranyos-helyzetuek-kapcsan-nem-tamogattak/d-31606

Právo na odpoveď? Načo… Veď som „verejný funkcionár“ ktorý je povinný toto strpieť… ale ešte aj zo stránky www.novezamky.sk? Ešteže mám svoj Blog, na ktorom sa môžem slobodne vyjadriť. Každé jedno svoje hlasovanie viem zdôvodniť, nakoľko som sa opäť dôkladne pripravil.  Bol som… a aj som PROTI výstavbe ďalších dvoch sociálnych zariadení vo volebnom obvode číslo 7. (z toho 1 na zelenej lúke)! Akoby iné časti mesta nejestvovali. Túto tému sme prejednali aj s mojim poslaneckým kolegom K. Forrom a hneď „z fleku“ sme našli ďalšie 2 možnosti,  avšak nestretli sa na zastupiteľstve s pochopením… lebo len to čo navrhne mesto je to najlepšie a pripomienky sa nezvyknú brať do úvahy.

VZN poskytovaní sociálnych služieb som nepodporil z dôvodu, že p. prokurátorka cez prestávku už letmým pohľadom zistila vážne diskriminačné opatrenia a ja sa obávam, že nebudú jediné. Treba toto VZN ešte prepracovať. Tak isto aj VZN o poskytovaní dotácií, ku ktorému som mal viacero zásadných pripomienok, ktoré ma stáli desiatky hodín môjho času… Aj kvôli tomuto VZN som do komunálnej politiky vstupoval, je to ťažiskový bod môjho programu. Ide mi o to celý systém „stransparentniť“ a vniesť viac prehľadnosti. Napr. navrhol som transparentný účet od sumy dotácie 3333 EUR. Priznám sa túto sumu som dal „z brucha“ ale zároveň si treba uvedomiť, že je to suma bývalých 100.000 Sk. Ale dopracovali sme spoločne so všetkými poslancami  k dialógu  „od sumy 5.000“ EUR. Ale to je asi tak všetko. Ja nie som členom žiadneho poslaneckého klubu, aj keď … priznám sa vediem s poslaneckým klubom Nezávislých poslancov  korektný pracovný a transparentný dialóg väčšinou emailami. Žiadne kávičky. Participujeme spolu na stanovení spravodlivých pravidiel, pýtajú sa ma na môj názor, berú ho aj keď nesúhlasím, ale vedia že zároveň aj predostriem za akých podmienok som ochotný súhlasiť. Takáto spolupráca ale z opačného kúta stola  neprichádza, s výnimkou zámeru vice Štefánika. Dialóg a to TRANSPARENTNÝ ale bude musieť nastať , so všetkými poslancami vrátane primátora , bez toho sa nepohneme. Osobne ma mrzí, že si počas rokovania niektorí poslanci riešia svoje komplexy z minulosti a reagujú „nekonečnými faktickými“ len aby mal niekto pravdu či posledné slovo. Mrzia ma nahlas vyslovené uštipačné poznámky z oboch kútov stola, počas toho keď má iný poslanec slovo. Prepáčte, ale „to čo sa stalo v Podhájskej ma na MSZ Nové Zámky nezaujíma. O pustení nahlas „svojho koncertu“ na svojom PC počas mojej prezentácie konzultovanej s p. Mgr. Jozefom LENGYELOM, PhD. k výrubom na Sihoti jedného nemenovaného novopečeného riaditeľa Korza sa vyjadrovať radšej ani nebudem. Ja mám ku každému poslancovi vrátane primátora elementárnu úctu, aj kvôli jeho voličom, ktorí za nimi stoja. Som ticho, koncentrujem sa  a hltám každé ich slovo.

Autor „mestského“ článku sa zabudol zmieniť že práve „vďaka“ 12 statočným neprešlo navrhované 4 Eurové zvýšenie poplatku za odpady, ktoré by malo dopad práve na rodiny žijúce v najskromnejších podmienkach. V kontexte s investíciou prekrytia kontajnerov za 2.400.000 EUR, s najvyšším možným platom primátora cca 4.800 EUR, najvyšším možným platom hlavného kontrolóra, ktorý si aj niečo dosť podstatné v zmluvách o dotáciách nevšimne (cca 2.800 EUR) sa to bude bežným občanom ťažko vysvetľovať.

Čo sa týka cirkusov. Sám som bol v cirkuse zo zvieratami 1 x. A to aj naposledy. Mám 4 ročného syna, ktorý v cirkuse nebol (a  ani nepôjde, … lebo mu to už bolo normálne vysvetlené) Má už ale prechodené  ZOO Bojnice, BA, LM (ZOO Kontakt), Praha, Liberec, Budapešť)  Týmto som ale ctené zastupiteľstvo vzhľadom na pokročilý čas už nechcel zaťažovať, a veľakrát som sa počas zastupiteľstva aj odhlásil zo svojho slova. Moje faktické poznámky na zastupiteľstve trvali vždy 1-2 minúty.

Podľa mojich info je ale  „cirkusový“ globálny  trend takýto:

Európske krajiny, ktoré zakázali cirkusy so zvieratami

Anglicko
Absolútny zákaz zvierat v cirkusoch od roku 2020.

Rakúsko
Absolútny zákaz zvierat v cirkusoch.

Belgicko 
Absolútny zákaz zvierat v cirkusoch.

Bosna a Hercegovina 
Absolútny zákaz zvierat v cirkusoch.

Bulharsko
Absolútny zákaz zvierat v cirkusoch.

Chorvátsko
Absolútny zákaz zvierat v cirkusoch.

Cyprus
Absolútny zákaz zvierat v cirkusoch.

Česká republika
Zákaz mláďat primátov, tuleňov, veľrýb, nosorožcov, hrochov a žiráf.

Dánsko
Absolútny zákaz zvierat v cirkusoch.

Estónsko
Absolútny zákaz zvierat v cirkusoch.

Fínsko
Zákaz primátov, veľkých mačiek, slonov, hrochov, nosorožcov, tuleňov, krokodílov, tropických vtákov, pštrosov, vačkovcov a prežúvavcov.

Grécko
Absolútny zákaz zvierat v cirkusoch.

Maďarsko
Absolútny zákaz zvierat v cirkusoch.

Írsko
Absolútny zákaz zvierat v cirkusoch.

Taliansko
Absolútny zákaz zvierat v cirkusoch.

Lotyšsko
Absolútny zákaz zvierat v cirkusoch.

Malta
Absolútny zákaz zvierat v cirkusoch.

Macedónsko
Absolútny zákaz zvierat v cirkusoch.

Holandsko

Absolútny zákaz zvierat v cirkusoch.

Nórsko
Absolútny zákaz zvierat v cirkusoch.

Mám dojem, že SR bude posledná … a mesto Nové Zámky budú posledným mestom na planéte. Takže toľko moja reakcia  k článku. S úctou Peter Podbehlý.

ZDROJE:

https://www.four-paws.org/

https://www.interez.sk/slovenske-mesto-ide-prikladom-ostatnym-zakazalo-na-svojom-uzemi-cirkusy-so-zvieratami/

http://www.ad-international.org/animals_in_entertainment/go.php?id=281