9. zasadnutie MsZ NZ dňa 29.10.2019

Bolo to jedno z kratších pracovných zasadnutí, no niektoré body boli veľmi zaujímavé. Uchádzame sa o grant na cyklotrasy. Budeme mať aj trhový poriadok v Jazdiarni a aj v parku na Bernolákovom námestí. Počas trhových dní by mala byť zakázaná akákoľvek stranícko-politická činnosť, čo som uvítal, pretože aj napr. taká Porciunkula by sa už nemala zneužívať. Budem zasadať v Komisii  na losovanie  zo zoznamu žiadateľov o pridelenie bytu, čo vnímam ako poctu pretože túto komisiu považujem za opodstatnenú a dôležitú. Mal som však pripomienky, že nebola navrhnutá podľa platného Rokovacieho poriadku MsZ a ani Štatútu mesta. Bol som dokonca aj pozmeňovacím návrhom navrhnutý za predsedu tejto komisie, no neprešlo to. Pridal som však ešte pracovný podnet, aby sa táto komisia konala v rozumnom čase, napr. po 17.00 h, aby sa nej mohlo zúčastniť čo najviac obyvateľov. V bode rôzne som predložil návrh na zoficiálnenie štatútu vrátenia parkovacej kartičky poslanca MsZ, ktorú som vrátil spolu s kolegom Martinom Vyžinkárom začiatkom roka. Musím skonštatovať, že niektorí poslanci MsZ to nepodporili. Možno z obavy, že by takéto kartičky tiež mali vrátiť. Pričom, im to ale podľa nášho návrhu nehrozilo. Dokonca viceprimátor nazval návrh populistickým ale už mi nedal slovo reagovať a vysvetliť mu to.

Dozvedeli sme sa od kolegu PhDr. Ladislava BORBÉLYHO o ďalších skutočnostiach a podozreniach na netransparentné hospodárenie Hotela Korzo Nové Zámky a.s. v minulosti, ktoré si vraj hlavný kontrolór nevšimol. Na základe toho som kolegu BORBÉLYHO vyzval, že ak disponuje informáciami, že by v minulosti mohla byť v Hoteli Korzo Nové Zámky a. s. páchaná nezákonná činnosť, mal by sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní, pretože za určitých okolností aj neoznámenie trestného činu môže byť trestným činom. Taktiež som oznámil, že spolu s niektorými kolegami poslancami som už osobne podal vo veci trestné oznámenie na základe opisu zistených nedostatkov z predchádzajúcej kontroly hlavného kontrolóra. Ďalej som sa interpeláciami dopytoval aké opatrenia boli vykonané v kontexte neoprávnene vyplatených odmien či „prenocovaniami zadarmo“ Sú to dôležité otázky, pretože sa na ne skladáme všetci obyvatelia mesta, aj keď mnohí o tom ani netušia. Ja však považujem za česť, že Vás o mojich opatreniach môžem informovať a zvyšovať tým verejnú a občiansku kontrolu.

S úctou Peter Podbehlý.