10. zasadnutie MsZ NZ dňa 11.12.2019

Opäť jedno z dlhších zasadnutí MsZ. Stovky strán materiálov som obdržal opäť necelých 5 dní pred zasadnutím. Niektoré témy boli pritom extra dôležité a citlivé zároveň.  Trošku sa na mne podpísala únava z posledného pracovného vyťaženia, kedy som veľakrát musel ťažšie hľadať slová, hoci som mal problematiku naštudovanú. Poučenie si beriem z toho tak, že v budúcnosti pri predkladaní návrhu poviem len to čo navrhujem, čo a prečo mením a aké námietky a pripomienky k návrhom kolegovia majú, prípadne za akých podmienok môj návrh podporia. Všetkým zasielam svoje návrhy vopred aj s dôvodovými správami. Tie po zastupiteľstvách aj budem týmto štýlom zverejňovať. Môj sumár ako aj odpočet za celý rok 2019 si môžete pozrieť tu.

Moje návrhy z 10. zasadnutia MsZ NZ dňa 11.12.2019:

Návrhy MsZ NZ PP 11.12.2019.1 časť

Návrhy MsZ NZ PP protest prok