PODNET GENERÁLNEMU PROKURÁTOROVI

OBRÁTIL SOM SA NA GENERÁLNEHO PROKURÁTORA /AKTIVIZMUS /VEREJNÝ ZÁUJEM

V stredu 17.3.2021 som sa podnetom obrátil na generálneho prokurátora Maroša Žilinku. V zmysle zákona o konflikte záujmov totiž musia verejní funkcionári zverejňovať svoje majetky a príjmy, čo sa však stále nedeje. Mám za to, že na tento podnet je práve on ten najpovolanejší. Kto ale má /mal/ takéto majetkové oznámenia zverejňovať a o koho vlastne ide?


Ilustračné foto, Zdroj: pixabay.com

VEREJNÍ FUNKCIONÁRI

Pojem verejný funkcionár v zmysle úst. zák č. 357/2004 Z.z. sa týka prezidentky, členov vlády, poslancov NRSR, NSK NR, MsZ NZ ale aj ďaľších zastupiteľstiev. Do okruhu týchto osôb ďalej patria aj riaditeľ SIS, VoS, policajný prezident, sudcovia ústavného súdu, najvyššieho súdu, generálny, špeciálny prokurátor, verejný ochranca práv, predseda, podpredseda NKÚ, štátni tajomníci, náčelník GŠ OZ SR, gen. riaditeľ RTVS, soc. poisťovne, VšZP, ŽSR, TASR a ďaľší… Celý zoznam osôb, ktorých príjmy a majetky za rok 2019 mali byť zverejnené je tu….

Kto mal /má/ zabezpečovať takéto zverejnenie ? 

Zverejnenie najväčšieho okruhu verejných funkcionárov mal zabezpečiť Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií.  Tvoria ho poslanci NR SR. Jeho aktuálne zloženie nájdete tu… Pri príjmoch funkcionárov za rok 2019 však nájdete len strohé:  … „Zverejnenie oznámenia je v štádiu spracovania.“ !!!

Zverejnenie poslancov NSK NR mala zabezpečiť Komisia podľa zák. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Tvoria ju poslanci NSK NR a jej aktuálne zloženie nájdete tu… Majetky a príjmy poslancov si môžete prezrieť tu…, avšak posledný záznam je z roku 2018 !!!

Zverejnenie poslancov MsZ NZ mala zabezpečiť zabezpečiť Komisia podľa zák. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Tvoria ju poslanci MsZ NZ a jej aktuálne zloženie nájdete tu…
Majetky a príjmy poslancov by ste však hľadali márne.  Mali byť zverejnené tu…

Transparentnosť z môjho slovníka nevymizla ani po mojom zvolení za poslanca MsZ NZ. Tlak na kompetentných som skúšal intervenovať aj Verejnou výzvou  cez FB, vo verejnej skupine VEREJNÁ KONTROLA NOVÉ ZÁMKY, avšak  neúspešne. V SR sa ale nájdu aj samosprávy, ktoré idú príkladom. Verím, že k trošku väčšej transparentnosti v SR môže dopomôcť práve upozornenie gen. prokurátora, kvôli ktorému bol sformulovaný tento podnet /celé znenie tu…/

Peter Podbehlý, poslanec MsZ Nové Zámky