Diskusia 30.1.2021 – MATERIÁLY

Milí priatelia,

dňa 30.1.2021 od 18.00-20.00 organizujem Diskusiu. Budem on-line odpovedať cez Facebook Live. Keďže mi už niektorí vopred píšete a pýtate sa na na niektoré rozsiahlejšie témy, rozhodol som sa sem priebežne pripájať materiály ako pomôcku k našej spoločnej diskusii.

ONLINE DISKUSIA | Facebook

Ad PROJEKTY

  • Hlavné námestie

Bod 18 – Predloženie žiadosti projekt-Vodozádržné opatrenia

Bod 12 – Žiadosť o dotáciu a spolufinancov.projektu- Envirofond 2021-zlepšenie ovzdušia

  • Autobusová stanica

Bod 25- 24 – Projektový zámer riešenia autobusovej stanice

 

Ad REGULÁCIA HAZARDU

NávrhPP c.2 doplnenie programu VZN herne 24.11.2020

NávrhPP regulácia herne a kasina 24.11.2020

 

Ad HOTEL KORZO

Odpoveď na interpeláciu – P.Podbehlý

 

Ad PARKOVANIE … Neprešlo, ako Ďalej ?

Bod 18-20 – 1etapa realizácie parkovacej politiky

Návrhy VZN parkovanie PP 24.2.2020

Moja predstava bola …

Ad ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

  • ODVOZ KOMUNÁLNYCH ODPADOV V RD … Ako Ďalej?

Návrh doplnenie kompostérov do spôsobu zberu

Vzn 11 2020 o nakladaní s kom. odpadmi

<strong>RD v NZ stav 12/20</strong>
RD v NZ stav 12/20

 

Vytvoril som aj YouTube kanál s videami z MsZ NZ Tu….

https://www.youtube.com/channel/UCObbcgfTUTepyJgL8F7kueA

Videá MsZ – úryvky

Teším sa na Vás a ostávam s pozdravom Peter Podbehlý