6. zasadnutie MsZ NZ dňa 5.6.2019

Zasadnutie začalo o 10.00 a skončilo pred 24.00. Malo 34 bodov programu. Opäť som sa v rámci mojej prípravy musel oboznámiť s kvantom materiálov pričom len bod záverečný účet mesta mal asi 111 strán. Tento krát som mal na oboznámenie „luxusných 5 dní“ a nie 3 ako býva pri podobných zasadnutiach zvykom. Urobte si obraz sami aké náročné je spracovať a prijať obsah niekoľkostranových legislatívnych materiálov, v ktorom mám rozhodovať o osude a smerovaní mesta. Myslím si, že tieto materiály by sa dali zasielať aj priebežne, s čím určite vystúpim na najbližšom zasadnutí. Niektoré materiály mi boli doručené prípadne predostrené až priamo v deň zasadnutia. Išlo o stanovisko audítora k rozpočtu, parkovaciu politiku mesta, projekt predaja štadióna L. Ganznera spojeného s projektom „Sihoť“, či zvýšenie 7 EUR za komunálny odpad. Ušla sa mi aj kritika za to že za tieto návrhy nehlasujem možno podľa predstáv niektorých poslancov. Pýtam sa preto prosím? … No čo už. … Nikdy tomu tak ani nebude.

Ja svoje návrhy predkladám vždy vopred v zmysle platnej legislatívy transparentne vždy všetkým poslancom. Dokonca v predstihu takmer 1 mesiac vopred (8.5.2019) som sa obrátil na p. primátora so žiadosťou o zaradenie mojich 4 návrhov do programu zasadnutia. Myslel si, že srandujem a preto ich vraj nezaradil do programu zasadnutia. V rámci programu sa mi však podarilo zákonným spôsobom predostrieť 5 návrhov z ktorých 2 našli väčšinovú podporu, o 1 mojom predloženom návrhu sa nehlasovalo, pretože nebola vôla 20tich poslancov poskytnúť transparentným spôsobom dotáciu v sume 21.000 EUR hokejovej lokomotíve.

Môj prvý návrh bolo zrušenie Ms rady. Argumentoval som tým že iné napríklad aj krajské mesto ju nemá a nepotrebuje. Tým, že poslanci, ktorí sú v nej majú už aj napriek tomu x ďalších funkcií, a poberajú za to aj navyše podľa mňa zbytočný plat. Priznávam urobil som chybu vo výpočte úspory, keď ma opravil p. vice Štefánik a uviedol na pravú mieru, že pri aktuálnej legislatíve sa zrušením Ms rady môže ušetriť niečo iba cez 6100 EUR za 4 roky. Môj hlavný odkaz a myšlienka zrušenia Ms Rady bola však v tom, že by sme sa ako alternatíva ku zrušeniu mohli stretávať všetci raz za čas neformálne, zadarmo a konštruktívne riešiť problémy mesta aj možno sceliť a stmeliť naštrbené vzťahy medzi niektorými poslancami. Nenašiel som však potrebnú podporu, ale nehádžem flintu do žita, lebo niečo som povedal nahlas a informácie prešli. Moje návrhy boli na Msz aj profesne gramaticky upravené, čomu dodatočne Ďakujem 🙂