1. zasadnutie MsZ dňa 10.12.2018

Bola to moja premiéra. Mali ste možnosť vidieť, že presadzujem transparentnosť a inú komunálnu politickú kultúru. V drvivej väčšine mojich hlasovaní som hlasoval ZA alebo PROTI. Pár krát som sa ale aj ZDRŽAL z dôvodu, že som v danej chvíli nebol celkom presvedčený ZA, ale v kontexte výsledkov hlasovaní to znamenalo PROTI. Pokiaľ som ale mal pocit, že návrh bol v rozpore s Rokovacím poriadkom a aj zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, nezúčastnil som sa hlasovania na protest. Neprislúcha mi ako poslancovi MsZ dávať výklady zákonov. Som však zvedavý či po nadobudnutí právoplatnosti predmetného uznesenia  k tomu zaujme stanovisko aj prokurátor.

Poslanec Mestského zastupiteľstva Nové Zámky 2018-2022.  Znie to možno dobre. Ja však za tým vidím obrovskú morálnu zodpovednosť voči všetkým občanom nášho mesta. Nič však nie je zadarmo. Pokúsim sa Vám naznačiť, akému tlaku som po voľbách čelil. Hneď na druhý deň po mojom zvolení ma kontaktoval „môj volič“ za účelom osobného stretnutia, gratulácie a konkrétneho odkazu od „nemenovaného zdroja“ Pokúsil sa ma veľmi lacným spôsobom zastrašiť, a medzi riadkami mi povedal, že pokiaľ nebudem spolupracovať „s terajším mestom“ môžem mať problémy v mojom zamestnaní. Zasmial som sa, poďakoval za kávu a povedal dovidenia. Takéto konanie jednoducho nestrpím. Nič ma totiž nemotivuje  viac ako lacné vyhrážky. Pochopil som z toho však, že je lacnejšie niekoho zastrašiť, ako si ho niečím zaviazať. Nemám síce žiadny dôkaz, ale mám svedkov, ktorí nás spolu na káve videli. Na druhý deň ma už kontaktovali aj ďalší poslanci, aj z pôvodného vedenia. Pracovný obed, kofola či káva boli plné iba neurčitého naznačovania.  Veľmi OTVORENE som im vysvetlil, že do komunálnej politiky som nevstupoval s ambíciou dosiahnuť nejaký majetkový prospech. Netúžim, a ani nemám osobné ambície zastávať nejakú funkciu v mestskom podniku. Stále sa chcem cítiť NEZÁVISLÝ, nezaradený a apolitický poslanec. Hlasovať na základe svojho vedomia a svedomia, a nie na základe určitého diktátu. Môj prioritný cieľ je nesklamať dôveru voličov a hlasovať s ohľadom na ich potreby.