Pre občana

Táto sekcia slúži na vysvetlenie a informovanie občanov o ich právach. O niektorých právach, ako napríklad pripomienkovanie VZN, či pripomienky k územnému plánu mesta mnohí obyvatelia ani netušia, že ich vôbec majú. Každý hlas je dôležitý a každou zákonnou pripomienkou či petíciou sa orgán verejnej moci musí zaoberať. Mňa osobne veľmi mrzí, že v MsZ bolo verejne počuť podľa mňa radikálny a extrémny názor typu: „Ak príde nejaká petícia, netreba sa s ňou vôbec zaoberať“ aj takéto slová zazneli na MsZ konanom dňa 5.6.2019. Postupne budem tie najdôležitejšie veci z pohľadu verejnej kontroly pridávať.

NIEČO O MNE…

ODPOČTY

VEREJNÁ KONTROLA

DISKUSIE

AKO ĎALEJ S ODPADMI V NZ ?

Ako žiadať informácie?

Petície

Prečo je dobré pripomienkovať VZN?

Losovanie mestských nájomných bytov

Daň za psa

Malé smetné nádoby

Voľby (2018)