Ako ďalej s odpadmi v NZ?

SILNÉ MESTO vs. SLABÉ MESTO /  Aktivizmus

Niečo  o odpadovom hospodárstve, poplatkoch, separácii, komunikácii a následných komunikačných chybách a  šumoch. Mnoho obyvateľov mi v poslednej dobe dáva otázky a podnety typu: „Separujeme všetko … a čo máme z toho?“, Schválili ste o 5 EURO viac  za smeti?… – Áno schválili, odpovedám… Nebudem sa predsa vyhovárať, že ja som hlasoval inak, lebo aj ja preberám zodpovednosť… že som nedokázal 3/5 kolegov presvedčiť, aby sme zvýšili len cca o 3 EURá na hlavu a osobám nad 62 r. +- nič… Otázky by však dnes mali byť postavené inak.

Problém odpadového hospodárstva nie je taký „politicky“ a „populisticky“ jednoduchý ako sa na 1. pohľad zdá. Problémom samotným je podľa mňa aj slabá komunikácia riešení MsÚ na čele s primátorom. Ukážem to na  príklade silné vs. slabé mesto, resp. Senec vs. Nové Zámky, resp. „keď dvaja robia to isté, nie je to vždy to isté“.

Zdroj: senec.sk

Všetko sa to začalo dňa 24.11.2020, keď som sa snažil aj s niektorými kolegami z MsZ u nás presadiť myšlienku „platíš, koľko vyprodukuješ“ … Viac aj v tomto videu.

Úradníci z MsÚ  na mňa pozerali, ako keby som hovoril o medzigalaktickom pristátí 3. a 4. druhu. Zaklincoval to p. vedúci finančného odboru Velecký, keď sa ma spýtal a vyzval v duchu, aby som mu ukázal 1 mesto v SR, kde sú smetiaky v RD čipované? Tak som z fleku odvetil, že napr. okr. mesto Senec, ktoré má navyše aj polopodzemné kontajnery a o.i. ako jedna z prvých samospráv začala proaktívne separovať aj BRKO. /Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad/

Ďalej som hovoril aj o tom, že týmto by si ľudia v RD sami určovali poplatok, koľko ročne zaplatia. Ak by vyseparovali takmer všetko, tak +- nič. Ak by neseparovali nič, tak aj 2x toľko čo teraz. Mali by ale možnosť voľby. V súčasnosti ju nemajú, pretože ľudí „v 1 a 2 osobových“ RD obmedzujeme odvozom smetí každý druhý týždeň.

O pár dní po mojom vystúpení vycestovala delegácia MsÚ NZ na vohľady do Senca. Vrátili sa plní inšpirácií a skúseností, čo kvitujem.

Aplikačná prax však u nás vyzerá trošku inak. Obyvateľom bytoviek dnes pristávajú v schránkach sáčky na BRKO s tým že sáčok po naplnení majú odovzdať v zbernom dvore kde dostanú zadarmo ďalší. … Že aký BENEFIT.? 🙂 Odpad sa vraj bude odvážať aj od bytových domov, a aj od kontajnerovísk, ale až od júla 2021. Načo robíme teraz takúto podľa mňa zbytočnú „sáčkovú kampaň“ ? Prečo sme hneď nezabezpečili pre našich obyvateľov smetné nádoby na sídliská a pre rodinné domy aj kompostéry, ak o ne požiadajú? Prečo musíme čakať na projekt zo štrukturálnych fondov, ak nie je zaručené, že to aj dostaneme? Tieto „investície“ mi v  kontexte pekelne drahých krytov na kontajnery / za vyše 2 400 000 EUR/ so záručnou dobou 2 roky pripadajú ako malichernosť. A náklady na kryty, resp. „manipuláciu“ s nimi ešte porastú… „Estetiku“ krytov budeme a v tomto roku riešiť sumou cca 600.000 EUR na úkor celkovej funkčnosti zberu.

Ako to robím ja? V mojej 3 člennej domácnosti už nejaký čas BRKO separujeme do vlastného vedierka a aj dávame do vlastného kompostéra. Napr. jedno Varenie pečené zemiaky s batatami a mrkvovo karfiolová polievka cca 1,5 kg BRKO… Riešením nielen v NZ  pred sídliskami sú jedine nádoby na Bio Odpad, ale aj kompostovacie zásobníky ako napr. projekt Cyril a Metod kompostujú. Tento spôsob zberu máme už od 12/20 mojim návrhom zadefinovaný… A nie obyvateľom hodiť 2 sáčky do schránok a odkázať im, že s tým majú ísť do zberného dvora. /Pokiaľ bude vôbec pre občanov otvorený/… A mestská kompostáreň? Už včera  bolo neskoro.

Dôslednou separáciou dokážeme znížiť celkovú hmotnosť odpadu, ktorá pôjde na skládku. Budeme platiť ako mesto menšie poplatky za skládkovanie. Občan po zavedení systému „platíš koľko vyprodukuješ“ bude platiť menej. Bude mať však možnosť voľby s tým, že ak bude chcieť môže si za častejší zvoz priplatiť.

Ak by sme aktívnejšie využívali BRKO aj v kompostovacích zásobníkoch pred panelákmi, získali by sme kvalitný kompost využiteľný pre flóru v mestských parkoch a pozemkoch.

Takáto komunikácia plne kompatibilná s činmi  mi chýba. Tieto problémy sú dlhodobé, a stále máme viac otázok ako odpovedí. Ryba smrdí od hlavy a hlavní predstavitelia mesta s tým musia byť plne stotožnení a preto musíme túto komunikáciu zlepšiť… vyššou aktivitou a možno aj výmenou vedenia a hlavne vyššou volebnou účasťou než len 35 % …

S úctou Peter Podbehlý

Zdroje:

https://www.senec.sk/sk/clanok/novinky-v-odpadovom-hospodarstve

https://www.senec.sk/sk/zivotna-situacia/system-nakladania-s-komunalnymi-odpadmi-vratane-triedeneho-zberu

Návrh_PP VZN_KOMPOST

Návrh_PP_VZN_O ODPADOCH