15. (ne) zasadnutie MsZ NZ dňa 28.10.2020

Dnes to bola „bleskovka“. Za 9 minút vymaľované. Predstavte si, že prídete poctivo do práce, a Vašich 11 kolegov Vám nepriamo povie že s Vami dnes nechcú pracovať, lebo ich je málo a Váš spoločný šéf Vám povie, že môžete ísť domov. Niečo podobné sa dnes stalo.

Jedenásť poslancov sa dnes zrejme rozhodlo bojkotovať zasadnutie, keďže neprejavili vôľu hlasovať za pôvodných 23 bodov programu – hlasovanie tu:

ani za zmenu -1  t.j. 22 bodov programu – hlasovanie tu:

Návrh, ktorý som predniesol –  „vyňatie poplatku za komunálny odpad“/… si môžete pozrieť tu/

 

Jedenásť poslancov nemalo ochotu podporiť ani ďalšiu zmenu  + 1 bod t.j. 24 bodov programu hlasovanie tu:

 

Program zasadnutia je schválený vtedy, ak ho podporí nadpolovičná väčšina všetkých t. j. 13 poslancov. Dnes z tzv. „trinástky“ chýbali dvaja. Zaujímavé, že keď som v máji spolu s ostatnými kolegami predniesol návrh na zníženie odmien poslancov, primátora či hlavného kontrolóra, vtedy títo istí poslanci + 2 nemenovaní si boli ochotní svoje odmeny ponechať a „podržať“ aj primátora, či hlavného kontrolóra. Návrh z mája 2020 na stiahnutie tu… Zasadnutia MsZ by mali byť pre poslanca alfa omega. Ak takto svorne bojkotujú zasadnutie…za čo potom berú poslaneckú odmenu cca 150 EUR  mesačne v čistom poslanecký paušál + príplatky za zasadnutia MsZ,  komisie, či MsRadu ?

V zmysle ustanovení podľa § 25 ods.1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších noviel je každý poslanec MsZ POVINNÝ:

b) zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,

d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov,

e) informovať na požiadanie voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva

Nech sa páči: Môžete sa informovať u poslancov Štefánika, Kádeka, Malperovej, Danisa, Borbélyho, Dema, Uhrina, Stráňovského, Toroka, Roškovej, Valenta: Ich kontakty nájdete tu…

Prečo nehlasovali za pôvodný program a ani za zmenu programu?  Koho záujmy  obhajujú? To určite musia vedieť. Trošku vyčítam aj nášmu TOP No.1 manažérovi s cca 5600 eurovým primátorským platom prečo poslancov pred posledným hlasovaním neupozornil, že pôvodný návrh nebol schválený a ak neprejde ani  zmenený program – zasadnutie sa týmto ukončí. Chcel by som naivne veriť že to nebolo naschvál. V programe zasadnutia bolo pritom množstvo dôležitých bodov, ku ktorým som mal v pláne vystúpiť a aj niečo konštruktívne či kompromisné navrhnúť. Uvidíme čo bude nabudúce … možno vantajm – nechstajm 🙂

Video je možné zhliadnuť tu…

S úctou Peter Podbehlý