PLNOHODNOTNÝ PRIEMYSELNÝ PARK NOVÉ ZÁMKY ?

„Investori prosím hláste sa“!

Niektorí z Vás sa ma pýtate: Ako je to vlastne u nás v Nových Zámkoch s „tým priemyselným parkom“ ? Už mal dávno v týchto dňoch stáť?… Áno, plnohodnotný a  po  vyše 3 rokoch od podpisu tejto zmluvy tu mal byť umožnený aj vstup iných investorov.

Kde  by mal stáť „ten“ park?

–  Na dvorskej ceste medzi železničnými priecestiami. Pre ilustráciu pripájam foto pozemkov, ktoré máme  právo – MsZ NZ odkúpiť naspäť – ale už len do septembra tohto roka.

Niekto toto za plnohodnotný park podľa platnej zmluvy považuje. Ja nie. Tak isto aj splnenie všetkých podmienok zmluvy. Problém vidím aj v samotnom nastavení a v slovnom spojení „plnohodnotný priemyselný park“.

Veď posúďte sami…

Ako toto celé vzniklo? – Rok 2014

Vtedajší kandidát na primátora Otokar Klein vyhral voľby možno aj vďaka titulnej strane volebného letáčiku, v ktorom sa spomínajú „noví investori“ a aj dochádzajúci ľudia za prácou. Nebudem klamať aj mňa dlhoročne dochádzajúceho za prácou na trase NZ – BA tento letáčik oslovil.

 

Vo volebnom roku 2018 skoro za zvukov fanfár uzrela svetlo sveta megavýhodná kúpna zmluva. Čiarka odfajknutá. Všetci dúfali, tešili sa, že sa podmienky naplnia a do mesta pribudnú ďalší investori… A mesto mohlo byť aj na jeseň po voľbách OK.

Realita – Rok 2021

K dnešnému dňu nie sú Investori  v priemyselnom parku žiadni.  Už ako  poslanec MsZ som celú situáciu zo svojej pozície pozorne sledoval. Na jeseň v novembri  2020 som primátora Kleina emailom dokonca požiadal, aby zaradil Spätnú kúpu pozemkov (priemyselného parku) do rozpočtu 2021.  Potrebné finančné prostriedky na to 95574 EUR. Nestalo sa. Ani mi len na email neodpovedal. Takto by sme mohli o pozemku rozhodovať my – mesto, ako napr. obec Palárikovo, kde priemyselný park už dnes stojí.

Ale čuduj sa svete Bod programu „právo spätnej kúpy“  sa v roku 2021 predsa len do programu zasadnutia dostal. A to aj bez vyčlenených prostriedkov v rozpočte. Pro forma? Z povinnosti? Rokovanie MsZ NZ zo dňa 24.3.2021 si môžete pozrieť v tomto videu:

https://youtu.be/PAhbRqPEMnI?t=1447

 

Výsledkom bolo hlasovanie. Viem, že niekedy môže byť ťažké sa rozhodnúť. Pred týmto hlasovaním si niektorí vypýtali prestávku a prebiehala „koordinačná porada“ „13 nezávislých poslancov“  Splnilo to zrejme účel. Za spätné odkúpenie sa jasne vyjadrilo 7 poslancov MsZ NZ.

Pracovné stretnutie

Dňa 21.4.2021 som sa na Dvorskej ceste –  na pozemkoch, kde už mal v týchto dňoch stáť plnohodnotný priemyselný park zúčastnil pracovného stretnutia zástupcov Mesta Nové Zámky so súčasným majiteľom pozemkov – spoločnosti AMV Slovakia s.r.o. Na tomto stretnutí odznelo, že majiteľ predmetných pozemkov nemá vhodných investorov.

Svetlo na konci tunela? Riešenie?

Jednoznačný návrat pozemkov do rúk mesta. Myslím si, že o tom aká investícia sem príde by mali rozhodovať orgány mesta a nie subsumovať a delegovať to na inú osobu – investora, ktorý sem vraj možno prinesie sub investorov. Kolega Martin Vyžinkár prišiel s nápadom, že možno práve tu by bola možnosť budovania vlastného komunálneho podniku. Nejaký čas po tomto stretnutí som dostal nápad sformulovať otvorený list primátorovi, aby sme predsa len mohli pozemky po tomto stretnutí odkúpiť. Oslovil som aj ostatných kolegov poslancov. Tých, ktorí mali k otázke priemyselného parku hneď jasno, či na ňom chcú nejakým spôsobom participovať. Dnes už v tom má jasno 12 poslancov a po zaradení na najbližšom MsZ ich bude dúfam ešte viac. Ak pozemky do septembra neodkúpime, tak stratíme ako mesto na ne dosah. Ak investor nesplní podmienky do 7 rokov, mal by zaplatiť 30.000 EUR zmluvnú pokutu a s takmer 10 hektárovými pozemkami kúpenými za 1eur/1m2 si už môže nakladať podľa vlastnej ľubovôle.

Tento otvorený list je výsledkom spoločných postojov a boli do neho zapracované pripomienky viacerých poslancov. Jeho celé znenie si môžete pozrieť tu.

S úctou Peter Podbehlý

Zdroje:

Digitálne mesto Nové Zámky, vlastné info a foto

https://youtu.be/PAhbRqPEMnI?t=1447