Väčšia bezpečnosť občanov

Ilustračný obrázok, Zdroj: https://pixabay.com/sk/

Chcem presadiť väčšiu bezpečnosť pre občanov nášho mesta nielen počas akcií, či kultúrnych podujatí. Naši obyvatelia majú na to plné právo. Naše mesto sa považuje za otvorené kultúrnym či iným možnostiam. Musí byť ale aj bezpečné. Väčším počtom hliadok mestskej polície, keď je to potrebné by sa zamedzilo následkom poškodenia zdravia a majetku občanov. Vídali by sme potom menej neporiadku, porozbíjaných fliaš, či odtrhnutých spätných zrkadiel áut. Podnety na zlepšenie bezpečnosti prichádzajú aj od Vás, občanov. Tak by to aj malo byť. S pozície kompetencie poslanca budem presadzovať aj čo najväčšiu aplikáciu do praxe.

Príbeh

V jedno septembrové popoludnie ma počas prechádzky zastavila staršia pani zo Železničiarskej ulice, ktorá o mne vie, že som policajt. Povedala mi, že oproti jej domu sú už dve hodiny na zemi neznámi čudní dvaja ľudia, zrejme pod vplyvom omamných látok – asi migranti a nehovoria po slovensky a má obavu o svoj život. Uviedla mi, že aj skúšala volať 159, ale sa nevie dovolať. Tak som prišiel k nim a spýtal sa ich, či niečo nepotrebujú, či im môžem pomôcť. Odpovedala mi dievčina približne 15-17 rokov: “don’t understand” Tak som automaticky prepol na angličtinu a na moje prekvapenie bola odpoveď rovnaká. Spýtal som sa odkiaľ sú, či zablúdili, po slovensky anglicky, odpoveď bola stále “don’t understand”. Spoločnosť robil dievčaťu starší pán tmavšej pleti, bolo ho ťažko odhadnúť, mohol to byť aj migrant. Ten nehovoril nič. Tak som sa vrátil k pani oznamovateľke a spolu sme z jej telefónu vytočili 158. Operačnému dôstojníkovi som presne opísal skutkový stav veci, popísal osoby, oblečenie lokalitu. Keďže ma uvedený párik videl a možno aj počul ako telefonujem popis osoby (boli od nás cca 30 metrov) – zodvihli sa a šli preč. Hliadka Polície Slovenskej republiky bola na mieste cca do 5 minút. Tak som ich zastavil a popísal, že šli smerom na železničnú stanicu. Nakoniec vysvitlo, že nešlo o migrantov.

Pointa

Pointa je ale v niečom inom. Starší občania majú v lepšom prípade zafixované núdzové číslo 159. Väčšinou nemajú prístup na internet a nemôžu si hneď vygoogliť napríklad kontakt na pevnú linku. Umiestnením takýchto záložných čísel spolu s číslom 159 na info tabuliach v našom meste by sa tento problém odstránil. Mohli by tu byť umiestnené aj aktuality, či preventívne letáky mestskej polície.

Riešenia

Mám dlhoročné skúsenosti a odborné znalosti, ktoré som nadobudol počas môjho pôsobenia v Policajnom zbore Slovenskej republiky. Budem sa aktívne podieľať na zlepšovaní spolupráce Mestskej polície Nové Zámky s Policajným zborom Slovenskej republiky. Mojim cieľom je aj predkladať a podporovať návrhy na skvalitnenie a zefektívnenie  služby Mestskej polície Nové Zámky. Návrhy na zaistenie bezpečnosti, či podmienok  pre výkon služby. Mám tým na mysli aj kvalitnejší výcvik samotných príslušníkov. Častejšiu telesnú, streleckú, taktickú, kynologickú, či zdravotnú prípravu. Celok je totiž len taký silný, aký silný je jeho najslabší článok.

Hlavne starší obyvatelia mi pri diskusiách tvrdia, že by sa cítili bezpečnejšie, pokiaľ by sa hliadkovou rýchlosťou aspoň z času na čas prešlo po ich ulici vozidlo mestskej polície. Nielen starší ľudia sú radi, pokiaľ majú ochranu. Boli by aj spokojnejší. Naše mesto dokážeme posunúť vpred len vtedy, ak sa tu naši obyvatelia budú cítiť bezpečnejšie. Spolu tak dokážeme vytvoriť bezpečnejšie a atraktívnejšie miesto pre život.

Ilustračný obrázok, Zdroj: https://pixabay.com/sk/