Podpora malých a miestnych podnikateľov zo strany mesta

Ilustračný obrázok, Zdroj: https://pixabay.com/sk/

Chcem podporiť malých a miestnych podnikateľov zo strany mesta. Pokiaľ na Slovensku dostávajú benefity, úľavy, dotácie či rôzne iné stimuly “veľké a strategické” podniky, nevidím dôvod, prečo by sme v našom mieste nemohli podporiť miestnych podnikateľov. Do finančného rozpočtu mesta títo podnikatelia prostredníctvom miestnych daní prispievajú nemalými finančnými prostriedkami. Živnostníci, mikro podniky, malé a stredné podniky patria pritom  medzi základné piliere európskej ekonomiky.

Príklad:

Podnikateľ sa rozhodne kúpiť budovu za účelom podnikania. Vloží do nej nemalé finančné prostriedky, aby si ju upravil podľa svojich podnikateľských potrieb. Keď to dokončí, zostane mu už “len” vybaviť a zrekonštruovať na vlastné náklady mestský chodník, pretože tu chce mať parkovacie miesta. Zase prejde administratívnym procesom. Tu vidím priestor na určité úľavy. Napríklad zľavy z úhrad za parkovacie miesta. V drvivej väčšine sa totiž nejedná o jedno, či dve parkovacie miesta. Samozrejme pri implementovaní takýchto návrhov do praxe je tu ešte priestor na rozsiahlejšiu odbornú diskusiu. Myslím si, že mesto by malo viac slúžiť ľuďom, ktorí ho vo väčšej miere živia svojimi daňami.