Moja kampaň

Svoju kampaň si financujem sám z mojich vlastných zdrojov. Nemám záujem o kampaň s podporou lobistov, politických, finančných, či iných skupín (združení závislých či nezávislých kandidátov a poslancov). Mal som tiež neformálne ponuky na združenie do podobných spolkov. Mám za to, že ak sa s niekým budem združovať – hovoriť o mojej úplnej nezávislosti už nemožno. Pred komunálnymi voľbami odo mňa nedostanete cukríky, či perá. Dávať potenciálnym voličom niečo „zadarmo“ a potom už o ich podnety a názory nejaviť záujem, totiž považujem za primitívne. Všetky moje zverejnené plagáty obsahujú v zmysle § 15 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani  údaje o objednávateľovi aj dodávateľovi. Nemám čo skrývať. Údajne nie všetci kandidáti však majú tieto údaje zverejnené. Priznám sa, snažím sa sústrediť len na seba, ale pokiaľ to tak skutočne je, ide o porušenie zákona minimálne z nedbanlivosti, alebo už v kampani nechcú zverejniť, ktorá tretia strana stojí v pozadí.

Sociálne siete

Nie som veľkým fanúšikom sociálnych sietí. Žijem v reálnom svete, kde je pre mňa najdôležitejší osobný kontakt a reálna spätná väzba. Avšak aj napriek mojej nedôvere v sociálne siete, cez verejne dostupné linky sledujem verejné dianie v našom meste. Moju stránku chcem po komunálnych voľbách 2018 využívať ako dôležitý komunikačný kanál. To znamená, že upravím jej štruktúru, zverejním svoj mobilný kontakt a budem Vás v záujme čo najväčšej transparentnosti informovať o dôležitých strategických rozhodnutiach týkajúcich sa nášho mesta a obvodu – prostredia v ktorom žijeme. Taktiež Vás budem informovať o mojich aktivitách, dôležitých rozhodnutiach či verejných diskusiách.

Moja doterajšia občianska činnosť

Moja občianska činnosť bola doteraz ohraničená na oprávnené zastupovanie občanov v styku s orgánmi verejnej moci v petícii a odkazmi pre starostu. Pre vstup do komunálnej politiky som sa rozhodol aj po horizonte udalostí posledných rokov. Nie som totiž typ človeka, ktorý bude len tak nečinne sedieť a mlčať, ak sú dotknuté jeho práva. Som človek, ktorý ctí zákony našej republiky, vrátane najvyššej právnej normy u nás – Ústavy. Ľudia a aj moji kolegovia ma poznajú ako človeka, ktorý hneď  nehovorí  slová „to nejde, to sa nedá“. Podľa môjho názoru je táto odpoveď príliš alibistická. Riadim sa skôr pravidlom „nemožné neexistuje“. Som odhodlaný využiť všetky zákonné prostriedky vrátane opravných prostriedkov a odvolaní na dosiahnutie maxima. Keby som pre danú vec neurobil všetko, čo je v mojich možnostiach a silách, nemohol by som sa na druhý deň pozrieť do zrkadla. Toto je môj životný štýl a ním sa chcem uberať aj v komunálnej politike nášho mesta. Cítim sa dosť nezávislý na to, aby som len stádovito, podľa nejakých pokynov zdvíhal ruku. V zmysle určitého protikorupčného minima budem presadzovať zverejnenie majetkových priznaní verejných funkcionárov mesta Nové Zámky ako aj ďalšie súvisiace opatrenia vyplývajúce z politickej etiky. Je len na Vás, či budete so mnou súhlasiť a ste so mnou nastavení na zmenu našej komunálnej politickej kultúry…

S úctou  Peter Podbehlý