Ľahšie parkovanie pri železničnej stanici

 

Podľa mňa ide o naj problémovejšie parkovanie v našom meste. Predstavte si, že ste dôchodca, ktorému jeho zdravotný stav už nedovoľuje dopravu na bicykli. Potrebujete si na pošte niečo vybaviť a nemáte počas celého dňa kde zaparkovať. Toto nie je vymyslený príbeh, ale vypuklý problém – realita, ktorá sa nerieši. Vybudovanie nových parkovacích miest na Námestí republiky problém celkom nevyriešilo. Nie je totiž riešené merito veci a to je, že cez deň nemáte šancu pri pošte nájsť miesto na parkovanie. V kooperácii s názormi obyvateľov navrhujem riešenia:

– vybudovať aspoň 5 platených parkovacích miest pred poštou. Systém by bol nastavený tak, že prvých 30 minút máte zdarma. Týmto krokom by sa eliminovalo celodenné parkovanie na týchto parkovacích miestach. Samozrejme tieto miesta by sa vybudovali už na existujúcej  asfaltovej ploche bez dopadu na verejnú zeleň.

– ďalšie riešenie by mohlo byť vybudovanie parkoviska v budove bývalej SPŠE Nové Zámky. Ako bývalému absolventovi tejto školy by mi síce trhalo srdce, keby som videl stavebné mechanizmy v areáli školy. Pre mňa je však žalostný už pohľad na budovu, ku ktorej sa viažu moje pekné spomienky.

 

                           

 

 

 

 

 

– uverejnením aj návrh od občianky, ktorá denne dochádza vlakom na  pracovisko do iného mesta. Podobne ako mnohých z Vás, ani ju nebaví ranné krúženie okolo stanice s cieľom nájsť aspoň nejaké voľné miesto. Navrhuje využiť nevyužitý pozemok na pravej strane pred troma mostami (bývalá tepláreň na tuhé palivo). Momentálne slúži ako sklad odpadu, starých autobusových zastávok a všetkého možného. Tento pozemok vlastní mesto Nové Zámky. Tu by som tiež spolu s navrhovateľkou videl priestor na vybudovanie záchytného parkoviska.

Určite by aj tento krok markantne dopomohol k riešeniu situácie a aj k odľahčeniu priľahlých parkovísk blízkych bytových domov.