Malé smetné nádoby

Touto cestou sa vo svojom mene ako aj v mene ostatných dotknutých občanov chcem poďakovať p.vedúcej odboru komunálnych služieb Mestského úradu Nové Zámky za naozaj promptné zabezpečenie mojej požiadavky – osadenia malých smetných nádob na križovatke ulíc Šurianska a Komenského, a na Kollárovej ulici. Verím, že postupne aj z takýchto malých detailov dokážeme vytvoriť krajší a čistejší celok.

 

Šurianska/Komenského ulica        Kollárova ulica