VEREJNÉ VYHLÁSENIE

Týmto dávam verejné vyhlásenie, že si neželám byť nominovaný na zástupcu mesta do štatutárnych a dozorných orgánov spoločností s majetkovou účasťou mesta Nové Zámky.

S úctou Peter Podbehlý