Losovanie mestských nájomných bytov

Dňa 24.2.2020 o 16.00 h som ako člen komisie pred žrebovaním predostrel predsedovi komisie Otokarovi KLEINOVI návrh, aby sme každý lístoček s menom a priezviskom žiadateľa vložili do osobitného obalu (z k-vajíčka). Priniesol som takýchto obalov 37 – presne toľko, koľko bol najväčší počet žiadateľov (na 2 izbové byty). Chcel som, aby 1 alebo 2 … Čítať celý článok Losovanie mestských nájomných bytov

10. zasadnutie MsZ NZ dňa 11.12.2019

Opäť jedno z dlhších zasadnutí MsZ. Stovky strán materiálov som obdržal opäť necelých 5 dní pred zasadnutím. Niektoré témy boli pritom extra dôležité a citlivé zároveň.  Trošku sa na mne podpísala únava z posledného pracovného vyťaženia, kedy som veľakrát musel ťažšie hľadať slová, hoci som mal problematiku naštudovanú. Poučenie si beriem z toho tak, že … Čítať celý článok 10. zasadnutie MsZ NZ dňa 11.12.2019

Môj odpočet r. 2019

Môj odpočet – plnenie programu r. 2019 Ako som sa už skôr vyjadril, stále máte možnosť priamej konfrontácie s mojimi „predvolebnými článkami“ na mojich stránkach. Nechal som ich tam, pretože celý môj program vzišiel od ľudí a pri rozhovoroch s nimi. Ľahšie parkovanie pri železničnej stanici Tejto téme som sa začal venovať prioritne hneď od … Čítať celý článok Môj odpočet r. 2019

9. zasadnutie MsZ NZ dňa 29.10.2019

Bolo to jedno z kratších pracovných zasadnutí, no niektoré body boli veľmi zaujímavé. Uchádzame sa o grant na cyklotrasy. Budeme mať aj trhový poriadok v Jazdiarni a aj v parku na Bernolákovom námestí. Počas trhových dní by mala byť zakázaná akákoľvek stranícko-politická činnosť, čo som uvítal, pretože aj napr. taká Porciunkula by sa už nemala … Čítať celý článok 9. zasadnutie MsZ NZ dňa 29.10.2019

8. zasadnutie MsZ NZ dňa 4.9.2019

Opäť vyše 14 h maratón. Ak to ale v skratke zhrniem, tak môžem vyjadriť spokojnosť, že sa aj mojou zásluhou podarilo naše mesto pošťuchnúť tým správnym a aj transparentnejším smerom. Vyše 3/5 väčšinou prešiel môj návrh na zverejňovanie odmien štatutárov "mestských podnikov" so 100 percentnou účasťou nášho mesta. Budeme mať nové "mini trhovisko" na Bitúnkovej … Čítať celý článok 8. zasadnutie MsZ NZ dňa 4.9.2019

7. zasadnutie MsZ NZ dňa 14.8.2019

Zasadalo sa najmä kvôli upozorneniu prokurátora. Primátor bol v ňom upozornený na nedodržanie zákona a fakt, že "nemôže svojvoľne do rád škôl delegovať zástupcov, ale táto kompetencia (schvaľovanie) prislúcha mestskému zastupiteľstvu. V tomto bode programe bol podaný aj jeden pozmeňujúci návrh. Na jeho naštudovanie som si spolu s ostatnými poslancami vyžiadal prestávku. Po jeho prečítaní … Čítať celý článok 7. zasadnutie MsZ NZ dňa 14.8.2019

Prečo pripomienkovať VZN ?

Dnešným dňom naše mesto zverejnilo dva návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta (VZN). Návrh VZN - o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom a Návrh VZN - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Všeobecne záväzné nariadenia mesta sú strategickými dokumentami mesta. Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní … Čítať celý článok Prečo pripomienkovať VZN ?