17. zasadnutie MsZ NZ dňa 16.12.2020

Milí priatelia,... čas Vianoc sa nezadržateľne blíži a ja Vám chcem popriať hlavne pevné zdravie, rodinnú pohodu v kruhu Vašich najbližších a do ďalších dní, ako aj do nového roka hlavne veľa šťastia,  radosti a úspechov... Na poslednom zasadnutí roka som podporil zmenu účelu podpory dotácií niektorých subjektov. Tieto  nevedeli realizovať projekty z dôvodu Covidu, alebo zásahu vyššej … Čítať celý článok 17. zasadnutie MsZ NZ dňa 16.12.2020

16. zasadnutie MsZ NZ dňa 24.11.2020

Na začiatku zasadnutia som predložil 2 návrhy na zmenu a doplnenie bodov programu. Doplnenie Bodu "VZN o regulácii Hazardu“ a doplnenie zmien a doplnkov zásad odmeňovania poslancov. Obidva návrhy tesne neprešli. ... Môžete si ich pozrieť tu: Návrh c.1 Doplnenie programu-Zásady odmenovania Návrh k zásadám odmeňovania 24.11.2020 Návrh c.2 doplnenie programu VZN herne 24.11.2020 Návrh … Čítať celý článok 16. zasadnutie MsZ NZ dňa 24.11.2020

15. (ne) zasadnutie MsZ NZ dňa 28.10.2020

Dnes to bola "bleskovka". Za 9 minút vymaľované. Predstavte si, že prídete poctivo do práce, a Vašich 11 kolegov Vám nepriamo povie že s Vami dnes nechcú pracovať, lebo ich je málo a Váš spoločný šéf Vám povie, že môžete ísť domov. Niečo podobné sa dnes stalo. Jedenásť poslancov sa dnes zrejme rozhodlo bojkotovať zasadnutie, … Čítať celý článok 15. (ne) zasadnutie MsZ NZ dňa 28.10.2020

14. zasadnutie MsZ NZ dňa 5.8.2020

Na začiatku zasadnutia som podal Návrh na vynechanie bodu programu .../odkaz tu/ o zvyšovaní poplatku za komunálne odpady. Dôvodil som tým, že v súčasnej dobe je nejasná legislatíva, ako aj tým, že účinnosť predmetného nariadenia sa navrhuje až od 1.1.2021. Taktiež som návrhu Mestského úradu NZ vytkol, že navrhuje zvýšiť poplatky  o 12 EUR na … Čítať celý článok 14. zasadnutie MsZ NZ dňa 5.8.2020

Ako žiadať informácie?

Ako žiadať informácie ? Viacerí z Vás ste sa na mňa obrátili s otázkami odkiaľ a ako získavam toľko informácií?  Jeden z mojich zdrojov okrem digitálneho mesta.../odkaz tu/ sú aj infožiadosti. Právo na informácie je zaručené a orgány verejnej moci majú povinnosť primeraným spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti. Tak sa píše v Ústave SR. … Čítať celý článok Ako žiadať informácie?

13. zasadnutie MsZ NZ dňa 28.5.2020

Zasadnutie bolo zvolané k jedinému bodu "Čo ďalej s Hotelom KORZO, a.s. ?" Ozval som sa proti pôvodnému návrhu, aby sa rokovalo neverejne. Mám totiž za to, že pokiaľ má byť predmetom rokovania nakladanie s majetkom mesta, malo by byť takéto rokovanie verejné za každých okolností.  Taktiež som inicioval návrh na doplnenie programu o bod … Čítať celý článok 13. zasadnutie MsZ NZ dňa 28.5.2020

12. zasadnutie MsZ NZ dňa 19.5.2020

Na začiatku zasadnutia som chcel iniciovať Návrh na doplnenie programu zasadnutia o bod: „ Ďalšie opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19“. Chcel som, aby sme začali v prvom rade od seba.  Aby sme až do konca 2020 poberali mesačné odmeny vo výške 1 Euro. Taktiež som tu chcel navrhnúť zníženie platu primátora s najvyššou 60 … Čítať celý článok 12. zasadnutie MsZ NZ dňa 19.5.2020

11. zasadnutie MsZ NZ dňa 26.2.2020

Na začiatku rokovania som inicioval návrh o doplnenie  programu zasadnutia o bod Ochrana hnuteľného majetku mesta. V predkladanom návrhu som so spolupredkladateľom Mariánom Baloghom navrhol 2 varianty. Prvá - označenie úplne všetkých vozidiel mesta Nové Zámky Erbom nášho mesta včítane vozidla, ktoré používa primátor Š-SUPERB či šéf Novovitalu Š-KODIAQ. Mám za to, že ide skôr … Čítať celý článok 11. zasadnutie MsZ NZ dňa 26.2.2020

Losovanie mestských nájomných bytov

Dňa 24.2.2020 o 16.00 h som ako člen komisie pred žrebovaním predostrel predsedovi komisie Otokarovi KLEINOVI návrh, aby sme každý lístoček s menom a priezviskom žiadateľa vložili do osobitného obalu (z k-vajíčka). Priniesol som takýchto obalov 37 – presne toľko, koľko bol najväčší počet žiadateľov (na 2 izbové byty). Chcel som, aby 1 alebo 2 … Čítať celý článok Losovanie mestských nájomných bytov